Întrebare scrisă E-009596/11 Oreste Rossi (EFD) adresată Comisiei. VP/ÎR – Atacuri ale NATO asupra populației civile din Kosovo