Cauza T-704/19: Acțiune introdusă la 15 octombrie 2019 –FGSZ/ACER