Zaključci Vijeća – „Osposobljavanje pravnih stručnjaka: osnovno sredstvo za konsolidaciju pravne stečevine EU-a”