Rådets konklusioner — Uddannelse af retsvæsenets aktører: et vigtigt redskab til at konsolidere gældende EU-ret