Závěry Rady – „Odborná příprava právníků: nezbytný nástroj pro konsolidaci acquis EU“