Ordonanța președintelui Curții din data de 22 aprilie 1985. # Eurasian Corporation Ltd împotriva Comisiei Comunităților Europene. # Cauze conexate 82/85 R și 83/85 R. Eurasian Corporation/Comisia TITJUR