MIETINTÖ ehdotuksesta neuvoston päätökseksi päätöksen N:o 940/2014/EU muuttamisesta niiden tuotteiden osalta, joihin voidaan soveltaa vapautusta meriverosta tai meriveron alennusta (COM(2018)0825 - C8-0034/2019 - 2018/0417(CNS)) Aluekehitysvaliokunta Esittelijä: Iskra Mihaylova