Pisno vprašanje E-005475/11 Bendt Bendtsen (PPE) za Komisijo. Zahteva glede reje svinj, da jim mora biti zagotovljena svoboda gibanja, ki stopi v veljavo leta 2013