Întrebare scrisă E-005475/11 Bendt Bendtsen (PPE) adresată Comisiei. Dispoziții valabile începând cu 2013 privind libertatea de mișcare a scroafelor