VERORDENING (EG) Nr. 2987/95 VAN DE COMMISSIE van 21 december 1995 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor mout