KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2987/95 af 21. december 1995 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for malt