2014/777/EU: Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 5 päivänä marraskuuta 2014 , kalastusmahdollisuuksien siirtämisestä luokasta 8 luokkaan 7 ja niiden jakamisesta uudelleen jäsenvaltioiden kesken Mauritanian talousvyöhykkeellä