Întrebare scrisă E-8752/10 John Stuart Agnew (EFD) adresată Comisiei. Sistemul de marcare electronică a ovinelor