Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1130/2010 tat- 30 tat Novembru 2010 li jistabbilixxi projbizzjoni tas-sajd għall-ħalibatt tal-Groenlandja fl-ilmijiet tal-UE taż-żoni IIa u IV; l-ilmijiet tal-UE u l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni Vb u VI minn bastimenti li jtajru l-bandiera ta' Franza