Регламент (ЕС) № 1130/2010 на Комисията от 30 ноември 2010 година за забрана на риболова на гренландска камбала във води на ЕС от зони IIa и IV; водите на ЕС и международните води от зони Vb и VI от страна на съдове под флага на Франция