Avizul Comitetului Economic și Social European privind Raportul Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Sisteme din Uniunea Europeană de acordare a cetățeniei și a dreptului de ședere pentru investitori[COM(2019)12 final]