Întrebare scrisă E-2082/08 adresată de Kyriacos Triantaphyllides (GUE/NGL) Comisiei. Incendii și reîmpăduriri