Întrebare scrisă E-1065/10 adresată de Frieda Brepoels (Verts/ALE) Comisiei. Acțiunea europeană în favoarea tranziției către o industrie sustenabilă