TITJUR Comisia/Italia Hotărârea Curții din data de 27 februarie 1980. # Comisia Comunităților Europene împotriva Republicii Italiene. # Cauza 169/78.