Cauza T-308/15: Hotărârea Tribunalului din 20 iulie 2016 – Reisenthel/EUIPO (keep it easy) [„Marcă a Uniunii Europene — Cerere de înregistrare a mărcii verbale keep it easy — Motiv absolut de refuz — Lipsa caracterului distinctiv — Articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009”]