Yhdistetyt asiat C-360/15 ja C-31/16: Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 30.1.2018 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Hoge Raad der Nederlanden – Alankomaat) – College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amersfoort v. X BV (C-360/15) ja Visser Vastgoed Beleggingen BV v. Raad van de gemeente Appingedam (C-31/16) (Ennakkoratkaisupyyntö — Palvelut sisämarkkinoilla — Direktiivi 2006/123/EY — Soveltamisala — 2 artiklan 2 kohdan c alakohta — Sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen poissulkeminen — 4 artiklan 1 alakohta — Käsite ”palvelu” — Tavaroiden vähittäiskauppa — III luku — Palveluntarjoajien sijoittautumisvapaus — Soveltaminen täysin sisäisissä tilanteissa — 15 artikla — Arvioitavat vaatimukset — Alueellinen raja — Yleiskaava, jossa kielletään muiden kuin kookkaiden tavaroiden vähittäismyynti keskikaupungin ulkopuolella sijaitsevilla maantieteellisillä vyöhykkeillä — Kaupunkiympäristön suojelu — Sähköisille viestintäverkoille ja -palveluille myönnettävä lupa — Direktiivi 2002/20/EY — Maksut, jotka liittyvät oikeuteen asentaa yleiseen sähköiseen viestintäverkkoon tarkoitettuja järjestelmiä)