2009/595/EG: Richtsnoer van de Europese Centrale Bank van 17 juli 2009 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2006/16 betreffende het juridische kader ten behoeve van de financiële administratie en verslaglegging in het Europees Stelsel van centrale banken (ECB/2009/18)