2009/595/EF: Den Europæiske Centralbanks retningslinje af 17. juli 2009 om ændring af retningslinje ECB/2006/16 om den retlige ramme for bogføring og regnskabsrapportering i Det Europæiske System af Centralbanker (ECB/2009/18)