Recomandare de DECIZIE A CONSILIULUI de aprobare a încheierii, de către Comisia Europeană, în numele Comunității Europene a Energiei Atomice, a Protocolului la Acordul de parteneriat și cooperare între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora și Turkmenistan pentru a lua în considerare aderarea Republicii Bulgaria, a Republicii Cehe, a Republicii Estonia, a Republicii Croația, a Republicii Cipru, a Republicii Letonia, a Republicii Lituania, a Ungariei, a Republicii Malta, a Republicii Polone, a României, a Republicii Slovenia și a Republicii Slovace la Uniunea Europeană$