Απόφαση 2011/427/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 2011 για την παράταση της εντολής του ειδικού εντεταλμένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Αφγανιστάν