Întrebare scrisă E-1171/07 adresată de Elly de Groen-Kouwenhoven (Verts/ALE) şi David Hammerstein Mintz (Verts/ALE) Comisiei. Capul Emin