Comunicarea Autorității AELS de Supraveghere privind ratele dobânzii pentru recuperarea ajutoarelor de stat și ratele de referință/scont pentru statele AELS, aplicabile începând cu 1 iulie 2020 [Publicată în conformitate cu normele privind ratele de referință și de scont stabilite în partea VII din Orientările Autorității AELS de Supraveghere privind ajutoarele de stat și la articolul 10 din Decizia nr. 195/04/COL a Autorității AELS de Supraveghere din 14 iulie 2004 (JO L 139, 25.5.2006, p. 37 și suplimentul SEE la JO nr. 26/2006, 25.5.2006, p. 1.)] 2020/C 332/08