Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/915 z dne 25. junija 2020 o odobritvi spremembe specifikacije proizvoda za ime, vpisano v registru zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb, ki ni manjša („Riso Nano Vialone Veronese“ (ZGO))