Kawża T-549/13: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-14 ta’ Jannar 2016 – Franza vs Il-Kumissjoni (“Agrikoltura — Ħlas lura fuq l-esportazzjoni — Laħam tat-tjur — Iffissar tal-ħlas lura għal żero euro — Obbligu ta’ motivazzjoni — Possibbiltà għall-Kummissjoni li tillimita lilha nnifisha għal motivazzjoni standard — Prattika abitwali tal-Kummissjoni fil-qasam tal-iffissar tal-ħlasijiet lura — Artikolu 164(3) tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007 — Natura mhux limitattiva tal-kriterji previsti”)