Întrebare scrisă E-4873/09 adresată de Christel Schaldemose (S-D) Comisiei. Tarife pentru telefonia mobilă în străinătate