/* */

Cauza C-261/09: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 16 noiembrie 2010 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Oberlandesgericht Stuttgart — Germania) — Executarea unui mandat european de arestare emis împotriva lui Gaetano Mantello (Trimitere preliminară — Cooperare judiciară în materie penală — Mandat european de arestare — Decizia-cadru 2002/584/JAI — Articolul 3 punctul 2 — Ne bis in idem — Noțiunea aceleași fapte — Posibilitatea autorității judiciare de executare de a refuza executarea unui mandat european de arestare — Hotărâre definitivă în statul membru emitent — Deținere de stupefiante — Trafic de stupefiante — Organizație criminală)