Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 950/2012 al Comisiei din 15 octombrie 2012 de stabilire a taxelor de import în sectorul cerealelor aplicabile de la 16 octombrie 2012