Cauza C-510/18 P: Recurs introdus la 3 august 2018 de Prada SA împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a doua) din 5 iunie 2018 în cauza T-111/16, Prada/EUIPO