RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1316/2013 și (UE) nr. 283/2014 în ceea ce privește promovarea conectivității la internet în comunitățile locale. (COM(2016)0589 - C8-0378/2016 - 2016/0287(COD)) Comisia pentru industrie, cercetare și energie Raportor: Carlos Zorrinho