Întrebare scrisă P-8542/10 Patrick Le Hyaric (GUE/NGL) adresată Comisiei. Taxa pe tranzacțiile financiare