BILAGA till Förslag till rådets beslut om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i den gemensamma kommitté som inrättades genom avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Norge, vad gäller ändring av protokoll 3 till det avtalet om definitionen av begreppet ursprungsvaror och metoder för administrativt samarbete