BIJLAGE bij voorstel voor een besluit van de Raad over het namens de Europese Unie in te nemen standpunt in het Gemengd Comité dat is ingesteld bij de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en het Koninkrijk Noorwegen inzake de wijziging van protocol nr. 3 bij die overeenkomst betreffende de definitie van het begrip “producten van oorsprong” en methoden voor administratieve samenwerking