ANNESS tal- Proposta għal Deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-pożizzjoni li trid tittieħed f’isem l-Unjoni Ewropea fil-Kumitat Konġunt stabbilit mill-Ftehim bejn il-Komunità Ekonomika Ewropea, min-naħa l-waħda, u r-Renju tan-Norveġja, min-naħa l-oħra, fir-rigward tal-emenda tal-Protokoll 3 ta’ dak il-Ftehim dwar id-definizzjoni tal-kunċett ta’ “prodotti oriġinarji” u l-metodi ta’ kooperazzjoni amministrattiva