PŘÍLOHA návrhu rozhodnutí Rady o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat ve Smíšeném výboru zřízeném Dohodou mezi Evropským hospodářským společenstvím na jedné straně a Norským královstvím na straně druhé, pokud jde o změnu protokolu 3 k uvedené dohodě o definici pojmu „původní produkty“ a o metodách správní spolupráce