Zadeva T-586/16: Sodba Splošnega sodišča z dne 14. novembra 2017 – Vincenti/EUIPO (Javni uslužbenci — Uradniki — Napredovanje — Napredovalno obdobje 2015 — Neobstoj poročil o delu zaradi bolniškega dopusta — Splošne določbe za izvajanje člena 45 Kadrovskih predpisov)