Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/1253 a Comisiei din 22 iulie 2019 privind un proiect-pilot de punere în aplicare a dispozițiilor în materie de cooperare administrativă stabilite în Decizia 2001/470/CE a Consiliului de creare a unei Rețele Judiciare Europene în materie civilă și comercială prin intermediul Sistemului de informare al pieței interne