Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/1253 tat-22 ta' Lulju 2019 dwar proġett pilota biex jiġu implimentati d-dispożizzjonijiet dwar il-kooperazzjoni amministrattiva stabbiliti fid-Deċiżjoni tal-Kunsill 2001/470/KE li tistabbilixxi Network Ġudizzjarju Ewropew fil-materji ċivili u kummerċjali permezz tas-Sistema ta' Informazzjoni tas-Suq Intern