Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2019/1253, annettu 22 päivänä heinäkuuta 2019, pilottihankkeesta siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellisen verkoston perustamisesta tehdyssä neuvoston päätöksessä 2001/470/EY säädettyjen hallinnollista yhteistyötä koskevien säännösten täytäntöönpanemiseksi sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmän avulla