Decizia Consiliului din 26 noiembrie 2018 de adoptare a poziției Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 6 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2018