Deċiżjoni tal-Kunsill tas-26 ta’ Novembru 2018 li tadotta l-pożizzjoni tal-Kunsill dwar l-abbozz ta’ baġit emendatorju Nru 6 tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2018