2018 m. lapkričio 26 d. Tarybos sprendimas, kuriuo priimama Tarybos pozicija dėl 2018 finansinių metų Europos Sąjungos taisomojo biudžeto Nr. 6 projekto