Asia C-10/09: Kanne 9.1.2009 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Portugalin tasavalta