Zadeva C-393/19: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Apelativen sad – Plovdiv (Bolgarija) 21. maja 2019 – kazenski postopek zoper OM