Versele-Laga Concluziile avocatului general Darmon prezentate la data de9 februarie 1988. # NV Versele-Laga împotriva NV Robegra. # Cerere având ca obiect pronunțarea unei hotărâri preliminare: Vredegerecht Antwerpen (2e kanton) - Belgia. # Cauza 64/87. TITJUR