Zadeva C-686/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Consiglio di Stato (Italija) 5. novembra 2018 – OC in drugi/Banca d’Italia in drugi